Företagsvärdering

Företagsvärdering

Företagsvärdering stockholm

Funderar ni på att sälja ert företag eller förvärva ett bolag? Eller eftersöker ni en aktuell värdering av er rörelse? Det finns tillfällen då man behöver få en opartisk och sakkunnig värdering av sitt eget/andras företag. En företags värdering är kortfattat en professionell, oberoende och kvalificerad åsikt om ett bolags värde.

Servicemäklarna har bred erfarenhet från olika typer av företagsvärdering. Vi arbetar med olika värderings modeller och anpassar vårt arbetssätt efter det behov ni eftersöker. Vi utför företagsvärdering i Stockholm på uppdrag av bland annat ägare eller säljare vid en överlåtelse, samt åt er som vill köpa ett företag.

 

varför man eftersöker en företagsvärdering:

 • Utköp av delägare
 • Ta in en ny delägare
 • Köpa ett företag
 • Sälja ett företag
 • Civilrättsliga tvistemål och stämningar
 • Generationsskifte i familjeföretag
 • Skilsmässa

 

________________________


De vanligaste metoderna för företagsvärdering:

Substansvärdering :

Det är vanligast att börja med en substansvärdering. Substansvärdet är skillnaden mellan företagets tillgångar och företagets skulder. Metoden är enkel eftersom den inte kräver några gissningar och antaganden. Den värderar bara de tillgångar och skulder som finns i rörelsen. För att metoden ska ge ett bra resultat krävs att det är relativt enkelt att få fram marknadsvärdet på tillgångarna. Nackdelen med substansvärdering är att den inte tar hänsyn till hur företagets tillgångar används. Den behandlar varje tillgång enskilt och tar inte hänsyn till synergieffekter. Den bortser även från affärsidén och dess möjligheter.

Avkastningsvärdering :

Avkastningsvärdering är den mest använda metoden därför den fungerar för praktiskt taget alla företagsformer samt branscher, men den är mer komplicerad och baseras på gissningar och antaganden. Avkastningsvärdering utgår från ett genomsnittligt resultat under två till tre år bakåt i tiden och något år framåt i tiden. Det sammanlagda resultatet räknas sedan upp med en faktor, oftast ett tal mellan 3 och 7. En låg faktor innebär att risken anses hög och att priset ska vara lågt. Metoden används främst om du vill värdera ett företag som gör vinster baserad på personal, affärsidé, marknad eller något annat som ligger utanför balansräkningen.

Marknadsvärdering :

Marknadsvärdering innebär att företaget värderas till det pris som marknaden enligt erfarenhet är villig att betala för liknande rörelse. Du tittar alltså på hur mycket som har betalats för andra företag i samma bransch, storlek och ort. Metoden fungerar bäst vid värdering av företag i branscher där företags överlåtelser i små och medelstora företag är vanligt förekommande.

Likvidationsvärdering :

Likvidationsvärdering eller slaktvärde som många också kallar värderingen är vad man kan få betalt för tillgångar om rörelsen upphör med sin verksamhet. Metoden går ut på att ta reda på vad man skulle få vid en försäljning av alla tillgångar. Värdet på företaget är då det som återstår när alla tillgångar har sålts, alla skulder betalats och avvecklings kostnader dragits av.

_________________________


Varför anlita oss

Oavsett anledning och omständigheter, så är vi engagerade till att hjälpa er att lyckas och vi träffar alltid våra klienter och utför en personlig besiktning samt intervju vid varje uppdrag. Det är viktigt för oss att kunna erbjuda en personlig service och att ni som beställare får en opartisk samt professionell värdering av ert eller andras bolag.

Om ni eftersöker en enklare värdering eller ett mer omfattande uppdrag så kan vi bistå med rätt kompetens och kan även tillhandahålla värderings män från Svenska handelskammaren vid mer kvalificerade uppdrag.

 

För att vi ska hjälpa er på bästa sätt att utföra en värdering ber vi om följande handlingar inledningsvis:

 • Registreringsbevis
 • Hyreskontrakt
 • Årsbokslut
 • Balans och Resultatrapporter
 • Övrig information som ni anser vara av vikt

 

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om våra olika värderings modeller och arvoden beroende på er verksamhets storlek samt behov.

 

Skicka intresseanmälan