Sälja objekt

lokalförmedling stockholm

Våra tjänster

Vi har stor erfarenhet kring förmedling av kommersiella rörelser och lokalförmedling samt olika typer av företagsvärderingstjänster. Vi är behjälpliga under hela uppdragstiden och erbjuder en professionell, ansvarsfull samt serviceinriktad tjänst från start till avslut.

Välkommen att kontakta oss oavsett din fråga handlar om förmedling eller värdering av ert företag samt andra spörsmål som exempelvis uthyrning av lokalytor, konsultationer, avtal eller ekonomisk rådgivning.

 


 

Vid ett försäljningsuppdrag står vi till tjänst med:

 • Värdering/Analys
 • Företagsbeskrivning
 • Marknadsföring
 • Visningar
 • Försäljning av objekt
 • Köpeavtal/kontrakt
 • Affären avslutas

Vårt stora kontaktnät/kundregister ger därutöver möjlighet att hitta rätt köpare till er rörelse eller lokal. Kontakta oss för mer information.

 


 

För att vi ska kunna genomföra en professionell försäljning behöver vi få denna information inledningsvis:

 • Registreringsbevis
 • Köpehandling
 • Aktuell Hyresavi/Hyreskontrakt
 • Kontaktuppgifter till Hyresvärd
 • Godkännandebevis av aktuell verksamhet
 • Senast bokslut
 • Resultat och Balansräkning (för de senaste 3 år)
 • Planritning av lokal

Visningar av försäljningsobjektet läggs upp i samarbete med säljaren. Vi driver förhandling mellan säljare och köpare med målsättningen att alltid nå ett köpeavtal till båda parter belåtenhet. Vi är behjälpliga med att utforma avtals modeller och köpekontrakt och ger juridiskt stöd och finansiell rådgivning fram till fullbordat köpeavtal.

 

Därefter påbörjar vi säljprocessen med följande steg:

Värdering/Analys
Företagsbeskrivning
Marknadsföring
Visningar

Försäljning av objekt
Köpeavtal/kontrakt
Affären avslutas

 

Värdering/Analys:

Vi startar med att göra en kostnadsfri värdering och analys av ert företags möjligheter och förutsättningar till en lyckad försäljning. Vi gör sedan en bedömning på företagets marknads värde utifrån era uppgifter och vår erfarenhet av vad en realistiskt köpare är villiga att betala för just er rörelse/verksamhet/lokal.

 

Företagsbeskrivning:

Efter att vi har genomfört vår analys, så skapar vi en företags beskrivning. Denna information skapar ett underlag för intresserade berörda parter som köpare, bank och rådgivare m.fl.

 

Marknadsföring:

Tillsammans med säljaren gör vi en planering över hur objektet ska exponeras på bästa säljande sätt. Vi skapar en proffsig marknadsföring med objekt, text och foton som ligger som en stomme när vi sedan annonserar på hemsida, reklam banner och olika säljande kanaler på internet.

Vi arbetar också aktivt med vårt personliga kontaktnät och vårt omfattande kundregister för att hitta rätt köpare till ert objekt. Allt beroende på hur ni vill att försäljningen av ert företag skall marknadsföras.

 

Visningar:

Vi genomför visningar av ert försäljnings objekt, efter diskussion vilket som passar er verksamhet lämpligast. Vi följer upp alla seriösa spekulanter och hjälper dessa vid behov med olika typer av kontakter samt rådgivning för att underlätta överlåtelsen av er rörelse/lokal.

 

Försäljning av objekt:

Vi kan erbjuda er att sköta allt från enbart kontraktsskrivning, till ett helt totalkoncept för ett lyckat affärs genomförande. Vi har ett brett kontaktnät bestående av jurister, revisorer och andra specialister inom aktuella områden.

Vi tar fram analyser, professionella objektbeskrivningar med foton, sköter kontrakts skrivning, bedömer spekulanter, driver förhandlingar med hyresvärd för att på bästa sätt hitta rätt köpare till ert försäljningsobjekt och nå ett positivt avslut för samtliga parter.

 

Köpeavtal/kontrakt:

När både parter, säljare och köpare är nöjda och överens om överlåtelsen så börjar vi med att upprätta ett köpeavtal.

Köparen erlägger motsvarande 10 % (lägst 65.000 kr) av köpeskillingen som deposition på vårt klientmedels konto för att låsa affären.

Därefter så kontaktar vi hyresvärden som måste godkänna köparen, som ny tillträdande hyresgäst. Efter godkännande från hyresvärden och emellanåt andra instanser och myndigheter (exempelvis alkohol tillstånd). När alla villkoren som regleras i köpeavtalet är uppfyllda, så är affären fullbordat mellan båda parterna (säljare/köpare) och tillträde sker.

 

Affären avslutas:

Efter avslutad affär, så är vi alltid behjälpliga med frågor och funderingar.

 

Skicka intresseanmälan

lokalförmedling stockholm